Homepage. Dagboek. In de Media. Doel. Voedsel. Energie. Water. Dieren. Kruiden. Bloemen. Schoon Rijden. Onderhoud. Sport Spel. Zelf ervaren. Foto,s. Contact.

The Green Lagoon

Zelfvoorzienend wonen met behoud van comfort, “leven zoals het ooit bedoeld is”.  


Ons doel


Ons doel is om te kunnen leven in optimale balans met ons gezin en de natuur.


Is het niet vreemd dat u in uw dagelijkse leven met handen en voeten gebonden bent aan elektriciteitsmaatschappijen, drinkwaterbedrijven, olie- en gasmultinationals, voedselfabrieken, etc.?


De meeste mensen zijn zo afhankelijk geraakt aan dit kunstmatig georganiseerde systeem dat, als de toelevering van electra, gas of voedsel ook maar heel even stagneert, hun leven volkomen stilvalt.


Daarnaast leren televisieprogramma,s als “De Keuringsdienst van Waarde” dat het voedsel welke in supermarkten verkocht wordt dusdanig gemanipuleerd is dat het feitelijk nog maar weinig te maken heeft met het product dat u denkt te kopen.


Op deze manier doorgaan betekend dat we steeds verder verwijderd raken van de rijkdom, kennis en gezondheid welke de natuur ons te bieden heeft.


We noemen onze plek “The Green Lagoon”


We proberen zoveel mogelijk te leven met respect voor de natuur en medemens, in evenwicht met lichaam en geest.


Daarbij creëren we een zelfvoorzienende ecologische leefomgeving, een plek waar een gezin op een comfortabele manier kan leven zonder afhankelijk te zijn van energiemaatschappijen, voedselmultinationals, etc.Ochtendgloren op The Greenlagoon

Home is where the hart is

The Green Lagoon is daarmee een “familie domein”. Een plek waar we op een enthousiaste en open manier, stap voor stap, ontdekken wat de aarde ons in zijn zuiverste vorm te bieden heeft. We doen dit zonder dat we ons afzetten tegen andere maatschappelijke opvattingen, ieder maakt zijn eigen keuzen. We hopen stilzwijgend wel dat we een inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen zijn.


Wij zijn er van overtuigd dat wanneer iemand de schoonheid van de natuur leert zien, proeven, ruiken en voelen hij tegelijkertijd ook zich zelf beter leert kennen. In onze ogen een uitstekende fundering voor onze kinderen om op voort te bouwen.


Indien u geïnteresseerd bent in onze manier van leven dragen wij onze in de praktijk opgedane kennis met heel veel plezier aan u over.“Als je iets echt wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt. Je hebt altijd de middelen om te doen waarvan je droomt”.


Citaat uit: ‘De Alchemist’ van Paulo Coelho.


Daarom hebben wij als gezin de keuze gemaakt om ons, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, los te maken van deze geraffineerde vorm van “afhankelijkheid”.  We hebben de gebaande paden verlaten en bouwen op een mooie en gezonde plek aan een leefomgeving waarin we kunnen profiteren van alle goeds dat de natuur ons cadeau kan doen. Tot zo,n 60 jaar geleden was deze manier van leven voor onze grootouders nog de gewoonste zaak van de wereld.